Μελέτη :Οι επιδράσεις του νέου οδικού δικτύου του δυτικού άξονα της χώρας στις διεθνείς θαλάσσιες μεταφορές.

Η παρούσα μελέτη δίνει έμφαση στις επιδράσεις των νέων οδικών έργων στις διεθνείς θαλάσσιες μεταφορές. Βασικός της στόχος είναι η καταγραφή και ο υπολογισμός των επιδράσεων του νέου οδικού δικτύου στις θαλάσσιες μεταφορές, την κίνηση των λιμένων και τις τουριστικές ροές στην δυτική χώρα και την Αττική. Ειδικότερος στόχος της είναι να εντοπίσει τις νέες συνθήκες πολυτροπικότητας που δημιουργούνται στην δυτική χώρα στον τομέα των θαλάσσιων μεταφορών μετά τις μεγάλες επενδύσεις στις συγκοινωνιακές υποδομές τα τελευταία χρόνια και τις συνεχιζόμενες όμοιες επενδύσεις σε πρόσθετα έργα. Λαμβάνονται, επίσης , υπόψη τόσο οι μεταφορές προσώπων όσο και οι μεταφορές προϊόντων.

Ιδιαίτερη σημασία δίνεται στις νέες ευνοϊκές συνθήκες και συνέργειες που δημιουργούνται στην περιοχή Αδριατικής – Ιονίου και την δυνατότητα ανάπτυξης ενός κοινού σχεδίου δράσης σχετικά με τις θαλάσσιες μεταφορές και τις χερσαίες συνδέσεις με σκοπό την δημιουργία νέας δυναμικής και ευνοϊκού πλαισίου συνεργασίας για τους λιμένες και την εφοδιαστική αλυσίδα. Η καταγραφή και ανάλυση των απαιτήσεων και αναγκών των φορέων παροχής υπηρεσιών και των παρόχων υποδομών μεταφορών συμβάλλει σε αυτό.

Ένας περιορισμός της μελέτης είναι η χρονική αναντιστοιχία των δεδομένων της Ολυμπίας και της Ιόνιας Οδού με αυτά των λιμένων Πατρών και της Ηγουμενίτσας λόγω της πρόσφατης ολοκλήρωσης των νέων οδικών αξόνων.

Διαβάστε Περισσότερα

Posted in Νέα.