Γεωγραφική βάση δεδομένων

Η Γεωγραφική βάση δεδομένων δημιουργήθηκε κάνοντας χρήση γεωχωρικών συνόλων από διάφορες πηγές. Τα γεωχωρικά αυτά σύνολα επεξεργάστηκαν με στόχο τη συμβατότητά τους και την αξιοπιστία τους.

Τα γεωχωρικά σύνολα αποτελούν μέρος ενός ευρύτερου συνόλου . Τα τελικά περιεχόμενα της Γεωγραφικής βάσης δεδομένων καθορίστηκαν έχοντας υπόψιν τους στόχους και την μεθοδολογία του Παρατηρητηρίου, αλλά ταυτόχρονα υλοποιήθηκαν με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν και γενικότερα.

Αναλυτικά η Γεωγραφική Βάση Δεδομένων αποτελείται από ένα σύνολο Βάσεων δεδομένων με γεωγραφικά αλλά και περιγραφικά χαρακτηριστικά τα οποία δομούν την κύρια υποδομή του Παρατηρητηρίου για τον υπολογισμό των δεικτών αλλά και την παραγωγή χαρτών και εκθέσεων.

Τα βάσεις αυτές περιγράφουν ενότητες πληροφορίας τα οποία χρησιμοποιούνται τόσο στην ανάλυση όσο και στην χαρτογραφική σύνθεση.

Οι ενότητες αυτές είναι:

Διοικητική διαίρεση (Αναλυτική Περιγραφή >>>)

 • l0_hellas …................................. Η χώρα ως μία οντότητα
 • l1_geografikes …........................ Μεγάλες γεωγραφικές Περιφέρειες
 • l2_apokentromenes …................ Αποκεντρωμένες Διοικήσεις
 • l3_perifereies ….......................... Περιφέρειες
 • l4_penotites …............................ Περιφερειακές Ενότητες (Νομοί)
 • l5_dimoi ….................................. Καλλικρατικοί Δήμοι
 • l6_denotites …............................ Δημοτικές Ενότητες
 • l7_koinotites …........................... Τοπικές και Δημοτικές Κοινότητες
 • l8_oikismoi ….............................. Οικισμοί
 • gr11_lines.................................... Τα διοικητικά όρια όλων των επιπέδων

Δίκτυα Μεταφορών (Αναλυτική Περιγραφή >>>)

 • roads …................................. το οδικό δίκτυο όλης της χώρα
 • ferries …................................ το θαλάσσιο δίκτυο της χώρας
 • train …................................... το σιδηροδρομικό δίκτυο της χώρας

Λοιπά πληροφοριακά επίπεδα (Αναλυτική Περιγραφή >>>)

A. Χρήσεις Γης

 • corine1990 : …............................. CORINE Land Cover για το έτος 1990
 • corine2000 : ............................... CORINE Land Cover για το έτος 2000
 • Natura …..................................... Οι περιοχές Natura 

 B. Μορφολογία

 • iso100 : …......................................... υψομετρικές καμπύλες ισοδιάστασης 100 μέτρων
 • iso25 : …........................................... υψομετρικές καμπύλες ισοδιάστασης 25 μέτρων
 • isovatheis100 :.................................. ισοβαθείς καμπύλες ισοδιάστασης 100 μέτρων 

Γ. Ύδατα

 • limnes : …...................................... οι κυριότερες λίμνες της χώρας
 • rivers : …....................................... το υδρογραφικό δίκτυο

Δ. Πρόσθετα

 • buf_hellas : ….................. Buffer 3 χιλιομέτρων από την ακτογραμμή της χώρας
 • Graround :....................... Τμήματα εδαφών όμορων χωρών
 • Buf_around : …............... buffer 3 χιλιομέτρων τμήματος της ακτογραμμής όμορων χωρών