Χ002: Ωφελούμενος Πληθυσμός (Συνοπτική Έκθεση Αποτελεσμάτων 3/2015)

Ο δείκτης προσδιορίζει τον πληθυσμό που δυνητικά ωφελείται από τον άξονα. Ο ωφελούμενος πληθυσμός εκτιμάται σε συνάρτηση, πρώτον, την απόσταση επί του οδικού δικτύου και δεύτερον με τη χρονοαπόσταση. Η σκοπιμότητα του δείκτη έγκειται στην εκτίμηση του πληθυσμού που είναι προσπελάσιμος από ένα αστικό κέντρο της Ζώνης επιρροής του οδικού δικτύου και στη διερεύνηση των […]