Λοιπά Επίπεδα

Η γεωγραφική βάση (grmap) αποτελείται από ένα σύνολο πινάκων οι οποίες χρησιμοποιούνται βοηθητικά κυρίως για την παραγωγή των τελικών χαρτών και όχι για αναλυτικούς σκοπούς. Παρόλα αυτά η ακρίβεια και η ποιότητα των δεδομένων είναι τέτοια που είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν για αναλυτικούς σκοπούς στο μέλλον.

Οι πίνακες αυτοί είναι:

Ισοϋψείς 100μ. (griso100)
Όνομα : ........................................................... griso
Δομή : .............................................................. γραμμική
Οντότητες : ...................................................... οι υψομετρικές καμπύλες ισοδιάστασης 100 μέτρων
Πηγή : .............................................................. opendem

Κωδικοποίηση

elevation Η τιμή του υψομέτρου σε μέτρα (ελάχιστη τιμή 0, μέγιστη 2.300)

Ενδεικτική οπτικοποίηση

iso100

 

Ισοϋψείς 25μ. (griso25)

Όνομα : griso25
Δομή : …........................................ γραμμική
Οντότητες : …................................ οι υψομετρικές καμπύλες ισοδιάστασης 25 μέτρων
Πηγή : …........................................ opendem

Κωδικοποίηση
elevation   Η τιμή του υψομέτρου σε μέτρα (ελάχιστη τιμή 0, μέγιστη 2.300)

 Ισοβαθείς 100μ. (isovatheis100)

Όνομα : …..................................... isovatheis100
Δομή : …....................................... γραμμική
Οντότητες : …............................... οι ισοβαθείς των 100 μέτρων
Πηγή : …....................................... OpenDem

Κωδικοποίηση

CONTOUR Η τιμή του βάθους σε μέτρα (ελάχιστη τιμή -5.000, μέγιστη 0)

Λίμνες (limnes)

Όνομα : …..................................... limnes
Δομή : …....................................... πολυγωνική
Οντότητες : …................................ οι κυριότερες λίμνες της χώρας (51)
Πηγή : …........................................ Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής

Κωδικοποίηση
EU_CD Ο κωδικός της λίμνης (περιλαμβάνεται και το πρόθεμα GR)
MS_CD Ο κωδικός της λίμνης (χωρίς το πρόθεμα GR)
NAME Το όνομα της λίμνης στα Ελληνικά
ALTNAME1 Το όνομα της λίμνης στα Αγγλικά
CHARACTER Πεδίο που λαμβάνει τις ακόλουθες τιμές: At Risk - No Risk - Insufficient Data

Υδρογραφικό Δίκτυο (ydrografiko_diktyo)

Όνομα : …..................................... ydrografiko_diktyo
Δομή : …....................................... γραμμική
Οντότητες : …............................... γραμμικά στοιχεία του υδρογραφικού δικτύου της χώρας (ποτάμια, ρέματα, κπ)
Πηγή : …....................................... Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής

Κωδικοποίηση
GREEK_NAME Το όνομα στα Ελληνικά
LATIN_NAME Το όνομα με λατινικούς χαρακτήρες