Δίκτυα Μεταφορών

Η Γεωγραφική βάση (grnet) αποτελείται από πίνακες που αντιστοιχούν στο οδικό και σιδηροδρομικό δίκτυο όλης της χώρας καθώς και στις ρότες των ακτοπλοϊκών γραμμών. Τα επίπεδα αυτά δομούν τοπολογικά ένα δίκτυο το οποίο χρησιμοποιείται για όλες τις αναλύσεις του Παρατηρητηρίου.

Οι πίνακες αυτοί είναι:

Οδικό Δίκτυο (roads)

Όνομα : ................................................ roads
Δομή : ................................................... Γραμμική
Οντότητες : ........................................... Το οδικό δίκτυο της χώρας ταξινομιμένο ανά κατηγορία οδού.
Πηγή : ................................................... Open Street Map, Ψηφιοποίηση Παρατηρητηρίου με βάση δορυφορικές εικόνες.
Παρατήρηση : ...................................... Η βάση δεδομένων δημιουργήθηκε από επεξεργασία του Παρατηρητηρίου.

Κωδικοποίηση

roads
Ονομασία μεταβλητής Περιγραφή
ogc_fid Κλειδί του πίνακα
wkb_geometry Γεωμετρία
Highway Αναλυτικός τύπος οδικού δικτύου
oneway Χαρακτηρισμός τμήματος του οδικού άξονα ως μονόδρομου ή μη
tunnel Χαρακτηρισμός τμήματος του οδικού άξονα ως τούνελ ή μη
bridge Χαρακτηρισμός τμήματος του οδικού άξονα ως γέφυρα ή μη
ref Διεθνής κωδικοποίηση
sid11 Κωδικός κοινότητας που ανήκει το τμήμα του οδικού δικτύου
roadclass Γενικός τύπος οδικού δικτύου
description Περιγραφή οδικού δικτύου
maxspeed Μέγιστη ταχύτητα οδικού δικτύου
cost Χρόνος διάσχισης οδικού τμήματος
sid11_l3 Κωδικός επιπέδου 3 (περιφέρεια) που ανήκει το τμήμα του οδικού δικτύου
sid11_l4 Κωδικός επιπέδου 4 (περιφερειακή ενότητα) που ανήκει το τμήμα του οδικού δικτύου
sid11_l5 Κωδικός επιπέδου 5 (Δήμος) που ανήκει το τμήμα του οδικού δικτύου
fzlevel Επίπεδο έναρξης οδικού τμήματος
tzlevel Επίπεδο τέλους οδικού τμήματος
ftcost Χρόνος διάσχισης οδικού τμήματος με βάση την φορά
tfcost Χρόνος διάσχισης οδικού τμήματος με βάση την αντίστροφη φορά
rspeed Μέση ταχύτητα οδικού δικτύου
zlevel Επίπεδο οδικού τμήματος
poadep Οδικό τμήμα
shape_length Μήκος σε μέτρα

Ενδεικτική οπτικοποίηση

roadenetp

 Θαλάσσιο δίκτυο (ferries)

Όνομα : …...................................... ferries
Δομή : …........................................ γραμμική
Οντότητες : …................................ οι ρότες ακτοπλοΐας της χώρας
Πηγή : …........................................ Openstreetmap, ίδια επεξεργασία

Κωδικοποίηση:

ferries
Ονομασία μεταβλητής Περιγραφή
ogc_fid Κλειδί του πίνακα
wkb_geometry Γεωμετρία
name Όνομα
name_en Όνομα στα Αγγλικά
maxspeed Μέγιστη ταχύτητα ακτοπλοϊκής ρότας
realspeed Μέση ταχύτητα ακτοπλοϊκής ρότας
ftcost Χρόνος διάσχισης οδικού τμήματος με βάση την φορά
tfcost Χρόνος διάσχισης οδικού τμήματος με βάση την αντίστροφη φορά
cost Χρόνος διάσχισης ακτοπλοϊκής ρότας
shape_length Μήκος σε μέτρα

Σιδηροδρομικό δίκτυο (railways)

Όνομα : …..................................... railways
Δομή : …....................................... γραμμική
Οντότητες : …............................... οι οδεύσεις του σιδηροδρομικού δικτύου
Πηγή : …....................................... Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, Openstreetmap

Κωδικοποίηση:

railways
Ονομασία μεταβλητής Περιγραφή
ogc_fid Κλειδί του πίνακα
wkb_geometry Γεωμετρία
name Όνομα σιδηροδρομικής γραμμής
type Τύπος σιδηροδρομικής γραμμής
shape_length Μήκος σιδηροδρομικού τμήματος σε μέτρα