Φόρμα Επικοινωνίας

Π.Ο.Α.Δ.Ε.Π.

Παρατηρητήριο Οδικών Αξόνων Δυτικής Ελλάδος Πελοποννήσου

Διεύθυνση: Π.Ε.Ο. Πατρών – Αθηνών 11

Τ.Κ. 26 504, Πάτρα

Τηλ: 2611104200

Φαξ: 2611104199,

e-mail: poadep@gmail.com