Συμμετοχή ΠΟΑΔΕΠ στο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα Regio Gnosis

To ΠΟΑΔΕΠ συμμετέχει από τον Απρίλιο του 2019 στο πρόγραμμα Regio Gnosis, μαζί με το Πανεπιστήμιο Πατρών, που είναι συντονιστής του προγράμματος και το Πανεπιστήμιο Πειραιά. Το πρόγραμμα στοχεύει στην ενημέρωση του κοινού και ιδιαίτερα των νέων, σχετικά με την Πολιτική Συνοχής της ΕΕ και την υλοποίηση μεγάλων, αλλά και μικρότερων έργων στους τομείς των […]