Συμμετοχή του ΠΟΑΔΕΠ στην ημερίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Comission) για την ex-post αξιολόγηση 10 μεγάλων έργων υποδομής

Το Παρατηρητηρίου Οδικών Αξόνων Δυτικής Ελλάδας & Πελοποννήσου συμμετείχε στην παρουσίαση της αξιολόγησης 10 μεγάλων συγκοινωνιακών έργων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μεταξύ των οποίων και το έργο της Γέφυρας Ρίου-Αντιρρίου. Για περισσότερες πληροφορίες, πατήστε εδώ.

Posted in Νέα.