Μελέτη: Στάσεις, απόψεις, αντιλήψεις και προσδοκίες για την λειτουργία και τις επιπτώσεις της Ολυμπίας Οδού – Ερωτηματολόγιο κοινής γνώμης

Στόχος της έρευνας είναι η καταγραφή των στάσεων, απόψεων, αντιλήψεων και προσδοκιών των κατοίκων των νομών από τους οποίους διέρχεται η Ολυμπία Οδός, με έμφαση στην ανάδειξη των προσδοκιών των κατοίκων από την λειτουργία της και των αναμενόμενων επιπτώσεων και αλλαγών στην καθημερινή ζωή.

Η συλλογή των δεδομένων κάλυψε ολόκληρο τον πληθυσμό, ο οποίος περιλαμβάνει όλους τους νομούς διέλευσης ώστε να διαπιστωθούν ενδεχόμενες διαφοροποιήσεις των κατοίκων συνολικότερα.

Οι ερωτήσεις έχουν σκοπό να διερευνήσουν την συχνότητα και τους λόγους χρήσης της Ολυμπίας Οδού, το είδος των μεταφορικών μέσων που χρησιμοποιούνται καθώς και τις επιπτώσεις στον Δήμο, στην ευρύτερη περιοχή αλλά και τις επιπτώσεις σε προσωπικό επίπεδο.

Διαβάστε Περισσότερα

Posted in Νέα.